Proč mít správně formátovanou závěrečnou práci?

Každá vysoká škola je specifická jednotka s odlišnými požadavky na závěrečné práce svých studentů. Jeden prvek je však na všech vysokých školách stejný. Tím prvkem jsou vysokoškolští učitelé.

Ať už se u své obhajoby setkáte s profesory, docenty, doktory nebo jen magistry a inženýry, každý Vám dá rád najevo, že je v nepsaném "potravinovém řetězci" nad vámi. Neexistuje jednoduchý návod jak u obhajoby uspět a mnohdy o výsledku obhajoby a vašem hodnocení rozhoduje také štěstí a nejen vaše práce a její samotná obhajoba. Existuje však mnoho doporučení, která Vám u obhajoby velkou mírou pomohou.

V komisi, která bude vaši práci posuzovat, budou učitelé, kteří vyučují mnohdy i zcela odlišné kurzy, které nemají s vaší prací nic společného. Takovýto člověk mnohdy pouze tiše sedí v komisi a čeká na možnost prosadit se v oboru, který je mu blízko. Ať už má například vaše práce téma "Literatura v letech 1945 - 1948" nebo "Způsoby výcviku policejních psů", pak na vás v komisi vždy může "číhat" docent, který se posledních 20 let zabývá statistikou. I přesto, že jste tuto osobu vidíte poprvé, a i přesto, že s vašim tématem nemá nic společného, vězte, že si projde všechny vaše tabulky, grafy, procentuální výsledky a v těchto oblastech, kde spatří možnost, jak se zviditelnit vás začne znejišťovat. Navíc pokud si myslíte, že takoví učitelé se u vás na katedře nebo fakultě nevyskytují, tak vězte, že takovýto "puntičkář" může být například čerstvý doktorand, který sice může mít titul pouze pár měsíců, ale bude se snažit prosadit právě správnou argumentací u vaší práce.

Váš úkol je v tomto případě zcela jasný. Musíte k obhajobě přijít s prací, která nedá vaši protistraně možnost "nachytání na švestkách". Začněte s perfektně připravenou prezentací (viz níže), pokračujte procvičováním argumentů na tyto otázky...pouze rychlými reakcemi na otázky vzbudíte pocit, že vás nic nevyvádí z míry. Nakonec nejdůležitější je mít správně vaši závěrečnou práci formátovanou a po stránce struktury dotaženou k dokonalosti. Sebemenší chyba se v tomto případě neodpouští, přičemž se v praxi setkáváme také s chybami, které nepatří mezi menší chyby. Typickým příkladem jsou špatně napsané zdroje a literatura, citace, nevhodně zvolené písmo nebo jeho velikost, špatně vytvořené grafy a tabulky, chyby v obsahu a číslování stránek a mnoho dalších.

Příprava k obhajobě musí začít už samotným psaním práce. Možná v tomto směru není od věci začít takzvaně odzadu (informatici znají tyto metody jako testy řízený vývoj). Když si totiž vytvoříte ještě před samotným psaním práce samotnou prezentaci, budete vědět, jak bude vaše obhajoba probíhat a budete psát práci přesně podle požadavků samotného výsledku.

Předpokládejme však, že je vaše práce již napsána a vy se chystáte na samotnou obhajobu. Prezentaci vytvořte tak, aby byly snímky kontrastní a přehledné. Vyhněte se barevným tématům a raději vsaďte na černobílou prezentaci s malým logem vaší školy nebo fakulty. Prezentaci vytvořte heslovitě tak, aby Vám všechna vytvořená hesla byla naprosto jasná a nemohlo se Vám stát, že se u některých hesel zaseknete nebo budete tápat.

Do prezentace také nenápadně umístěte témata, ve kterých si věříte a o kterých jste schopni začít diskuzi. Nemusí jít jen o samotný výsledek vaší práce. Můžete například obhajobu začít historií nebo důvodem volby právě tohoto tématu. Jakmile uvolníte atmosféru, bude se Vám daleko lépe navazovat na obtížnější části.

V případě dotazů komise odpovídejte věcně a stručně. Nebojte se však vsadit také na váš projev. Můžete například odpovědět jen jednou větou, vždy je však lepší uvést jakýsi přechod do oblasti, která je Vám natolik blízká, že o ni dokážete mluvit dlouhé minuty.

Na závěr nezapomeňte, že i v komisi sedí lidé jako vy. I oni museli vykonat státní závěrečné zkoušky jako vy a i oni si pamatují na své začátky. Proto se snažte neprovokovat zbytečně namyšleným vystupováním, vhodně zvolte váš oděv a soustřeďte se na každou poznámku komise. Pokud budete v práci pokračovat nebo na ni navazovat, určitě se Vám veškeré otázky hodí.