Rádi Vám s formátováním pomůžeme

15. července 2013 Obecné

Vyvarujte se základních chyb při psaní absolventské práce. Ušetříte si práci při opravě a odstudu při obhajobě.


Existují tři základní způsoby psaní práce:

  • Autorský singulár - jedná se o 1. osobu jednotného čísla. Jednoduše píšete tak, jak jste zvyklí mluvit v běžné řeči. Tento způsob je pravděpodobně nejjednodušší a příkladem mohou být slovesa: zdůrazňuji, upozorňuji, předvedu, dokážu, pokusím se apod.
  • Autorský plurál - tak jako u autorského singuláru se jedná o 1. osobu, nyní však v množném čísle. Tento způsob je používám především při psaní prací s více autory, ale není to pravidlem. Příkladem jsou slovesa: zdůrazňujeme, upozorňujeme, předvedeme, dokážeme, pokusíme se apod.
  • Neosobní vyjádření - vyjádření sloves neosobně působí poměrně neohrabaně, proto jej nedoporučuji. Příklady použití jsou: zdůrazňuje se, je dokázáno apod.
Ať už zvolíte kteroukoliv variantu, je důležité jednotlivé způsoby nemíchat a pokud je to možné, pak by celá práce měla mít pouze jednu koncepci.