Jak napsat a jak formátovat bakalářskou práci

2. února 2016 Tipy na psaní

Bakalářská práce bývá zpravidla první složitější závěrečnou práci, kterou na škole píšete a následně prezentujete.

Ve většině případů se bude jednat pouze o rozsáhlejší rešerši, srovnání nebo shrnutí poznatků, které nasbíráte za dobu svého studia, z odborné literatury nebo z internetu. Tady si dejte velký pozor. Zmíníme to nejen u bakalářských prací, ale u všech prací obecně. Všechny zdroje, ze kterých čerpáte, musíte ve své práci uvést. To jestli se bude jednat o odkaz, citaci, poznámku pod čarou nebo o jinou metodu, to máte určeno ve směrnicích školy (případně fakulty, katedry) nebo se používají obecně známa pravidla pro citace zdrojů.

Kromě toho, že budete uvádět zdroje, ze kterých čerpáte, dejte si také pozor, ať jsou zdroje kvalitní. Nejsme jedni z těch, kteří hájí knihy a naopak haní internetové zdroje, je však dobré si uvědomit, že různé zdroje poskytují různou kvalitu informací. Při psaní bakalářské práce si mnohdy vystačíte pouze s internetovými zdroji, dejte si však pozor, aby se jednalo o ověřené zdroje, které mají nějaký odborný základ. Příkladem může být světoznámá Wikipedie, která díky možnosti přispívat téměř kýmkoliv mnohdy neobsahuje přesné informace. Takto zkreslené informace jsou pak úrodnou půdou pro oponenta, který bude Vaši práci oponovat.

Bakalářská práce musí mít pevně danou strukturu. Většina vysokých škol má strukturu danou směrnicemi nebo šablonou. I kdyby tomu tak nebylo, tak dodržujte logická pravidla, která jsou obecně známá a dávají smysl. Zaměřte se na úvod, kde napište, co práce obsahuje a proč je napsána právě na toto téma. Dále pokračujte vlastním textem a končete s věcným závěrem, který by měl být správně napsán tak, že z pouhých několika odstavců čtenář pochopí téměř celou práci.

Z hlediska formátování a strukturalizace platí to, co všude jinde. Nejprve práci napište a následně řešte formální úpravu. Formát, v jakém má být práce napsána, se liší téměř s každou vysokou školou. Existují obecná pravidla, kterými je vhodné se řídit, vždy však následujte pravidla Vaší školy, fakulty nebo katedry. Formátování a strukturalizace celé bakalářské práce je podstatným prvkem. Špatně formátovaná práce může ve čtenáři (zpravidla v oponentu Vaší práce) vyvolat negativní emoce. Nezřídka také právě formální úprava rozhoduje o známce. Pokud se podíváte na naše reference, často se stává, že pokud je práce bezchybná, v perfektní formální úpravě, vedoucí práce, ale i oponent toto ve svém posudku zmíní a tím ovlivní celý průběh obhajoby.

Jednoduchý tip pro Vás: chcete zlepšit celkové hodnocení své práce právě perfektní formální úpravou nebo gramatickou správností? Objednejte si u nás formátování Vaší závěrečné práce, případně také kontrolu gramatických chyb. V obou případech stráví naši specialisté několik hodin pozornou úpravou Vaší bakalářské práce tak, aby udělala perfektní dojem jak na vedoucího práce, tak na oponenta práce.

Bohužel Vám těžko poradíme konkrétní pravidla, jak bakalářskou práci formátovat. Abyste na něco při formální úpravě nezapomněli, podívejte se na stránku s nabídkou formátování závěrečných prací, dozvíte se zde, co je u nás běžnou praxí a proto také to, co by nemělo chybět také Vaši práci.

Všeobecná pravidla formátování bakalářských, ale i jiných prací pak naleznete na stránce s radami, jak formátovat závěrečné práce. Pokud by Vás něco zajímalo, neváhejte a napište nám, rádi Vám poradíme.